Nächstes Klassentreffen
Wer wird kommen / war da?

Stand: 26.03.2022

Abgegangen nach dem Abitur 1981

(44 Schülerinnen und Schüler im Abiturjahrgang)

Name (früher) Vorname Name (heute) Zeitraum angemeldet
anwesend
Babinsky Dierk   5b-13

Boßhammer Diane Witte 5b-13

Brückner Martina Brückner-Starke 5b-13

Conradi Eva   11a-13

Decher Claudia Ravensburg 5b-13

Dehnert Klaus   5b-13

Dierks Vera   5a-13

Dietz Peter   5a-13

Fischer Ralf   5b-13

Germeroth Andrea   5a-13

Gumbel Dirk   5b-13

Harder Elke Pape 11a-13

Höhne Ragna Stutznäcker 11b-13

Joachim Renate Bruns 5b-13

Klose Stephan   5b-13

Kristen Martin   9a-13

Krummel Peter  + 11b-13

Langner Cornelia   5a-13

Lock Reiner   5b-13

Möbus Ellen Müller 5a-13

Mühlenbein Reiner   7a-13

Münch Rainer   5a-13

Nauditt Bettina Demant 11a-13

Neuhaus Michael   11a-13

Neuschäfer Doris   5a-13

Nolting Volkmar   5b-13

Oßwald Stefani Spangenberg 5b-13

Paar Uwe   11b-13

Ravensburg Gert   5b-13

Ravensburg Petra Emde 5b-13

Reichert Sabine   5b-13

Schaller Bettina Koch 5a-13

Schilling Ute Griffaton 11a-13

Stahl Jörg   5a-13

Stracke Marion   5b-13

Südmeyer Heike Emde 5b-13

Ulrich Katja Keller 5b-13

Vorberger Constance Oertzen-Hagemann 8a-13

Weinke Cordula   5a-13

Weinreich Ina-Maria   5b-13

Weinreich Peter   11b-13

Wiedenhoeft Inge   5b-13

Wollmert Sieglinde Strieder 5b-13

Zimmermann Caroline   5a-13

 
Abgegangen vor 1981

(51 Schülerinnen und Schüler)

Name (früher) Vorname Name (heute) Zeitraum angemeldet
anwesend
Akdeniz Özlem   5a-9a

Baier Claudia   7a

Bernhard Thomas   10a

Böhle Thorsten   5a-10a

Burchart Bettina   5a

Dobischat Bernd  + 5a-7a

Dörn Axel   5b-9b

Dubilzig Jürgen   10a

Estor Thomas   5b-7b

Frank Gerhard   6a-7a

Gareis Renate Toffl 5a-10a

Geißer Henning  + 9a-10a

Germeroth Rolf   5a-9a

Göthe Heike   5b-10b

Hesselbein Frank   5a

Hobein Regina   5b-11b

Kausch Christine   5a-7a

Kesting Petra Bunel 5b-11b

Knebel Rainer   5a

Köhler Thomas   5a-7a

Kuntzemann Willfred  + 5b-6b

Lange Christine   11a

Lange Wolfgang   11a

Lüsse Hans-Jörg   5b

Mann Elvira Plaum 5b-10b

Mauser Sabine   6b-8b

Mayer Frank   9a-11a

Moldenhauer Hiltrud   9a

Nolte Astrid   5a-9a

Reckler Michael   7b

Rehner Jutta Ritter 5a

Rest Karl Wolfgang   8b-10b

Roßow Barbara   6a-7a

Roth Brigitta Lorscheid 5a-11a

Ruttkay Henrietta   6a-7a

Sasse Reiner   11a

Schaft Judith   5a-7a

Schenk Thomas   5a

Schlesiona Andrea   5b-6b

Schmermund Olaf   7a-8a

Schnaubelt Frank   5a-8a

Schüttler Ulrike Neuschäfer 5b-12

Simshäuser Bernd   5a-9a

Spohr Heike   5a-11a

Stensberg Eva   5b-7b

Sya Robert   6a-11a

Troschke Jochen   5a-11a

Wagener Harald  + 5a-10a

Weber Dirk   5b-7b

Weber Frank   9a-10a

Wegener Uwe   5a-8a


Anwesende Lehrerinnen und Lehrer


   Name  
Vorname

Diese Seite gehört zu www.gsg81.de